آپارتمان یک خوابه مبله در اوسالار الانیا برای اجاره
الانیا / آوسالار/آلانيا
65 - 65 m2
1+1
مسکن / Aparteman
اجارهای

0 €

يک خوابه در اوريون گاردن آوسالار برای فروش
الانیا / آوسالار/آلانيا
66 - 70 m2
1+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

78.000 €

آپارتمان تمام مبله برای فروش در اوريون 2 در آوسالار
الانیا / آوسالار/آلانيا
66 m2
1+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

75.000 €

واحد 2 خوابه در اوريون 2 در اوسالار برای فروش
الانیا / آوسالار/آلانيا
94 - 94 m2
2+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

78.000 €

پيش فروش واحد های سيبرلند اليو گاردن در آوسالار
الانیا / آوسالار/آلانيا
34 - 191 m2
1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

31.000 €

واحد 2 خوابه فروشی در اوريون سيتی در آوسالار
الانیا / آوسالار/آلانيا
95 m2
2+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

88.000 €

1 خوابه فروشی در اوريون گاردن در آوسالار آلانيا
الانیا / آوسالار/آلانيا
66 - 66 m2
1+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

69.000 €

واحد 1 خوابه فروشی در اوريون 3 در آوسالار
الانیا / آوسالار/آلانيا
66 - 66 m2
1+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

55.000 €

سوييت های فروشی در اوريون سيتی در آوسالار
الانیا / آوسالار/آلانيا
55 - 55 m2
1+0
مسکن / اپارتمان
برای فروش

55.000 €

واحد 2 خوابه فروشی در اوريون سيتی در آوسالار
الانیا / آوسالار/آلانيا
86 m2
2+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

95.000 €

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer