سویت 45 متری نوساز صفر دریا
الانیا / کستل/آلانيا
45 - 45 m2
0+1
مسکن / Aparteman
برای فروش

0 TL

آورا بلو در کستل
الانیا / کستل/آلانيا
45 - 225 m2
1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

40.000 €

دوبلکس های سيسايد در کستل
الانیا / کستل/آلانيا
200 - 200 m2
4+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

270.000 €

الگانس رزيدنس برای فروش در کستل
الانیا / کستل/آلانيا
65 - 140 m2
1+1, 2+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

55.000 €

آپارتمان ساحلی سی اند استار در کستل برای فروش
الانیا / کستل/آلانيا
80 - 223 m2
1+1, 2+1, 3+1, 4+1
مسکن / تعداد واحد ها
برای فروش

90.000 €

ونسا رزيدنس در کستل
الانیا / کستل/آلانيا
61 - 205 m2
1+1, 2+1, 3+1, 4+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

66.000 €

واحد های فروشی آکوا رزيدنس در کستل آلانيا
الانیا / کستل/آلانيا
62 - 62 m2
1+1, 3+1, 4+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

0 €

کستل سی استار آلانيا
الانیا / کستل/آلانيا
75 m2
1+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

78.000 €

کينگدام رزيدنس در کستل آلانيا
الانیا / کستل/آلانيا
67 m2
1+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

70.000 €

آپارتمان های بوزتو در آلانيا
الانیا / کستل/آلانيا
95 m2
2+1
مسکن / اپارتمان
برای فروش

100.000 €

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer